راهنما

"الو نظافت" یک سامانه ی آنلاین است که شما را به نظافتچی مورد نظر شما مرتبط می کند. همه ی کارمندان طی چند مرحله مصاحبه ی شخصی شده اند و از هر لحاظ مورد اعتماد هستند. مجوز قانونی شرکت های همکار نیز بررسی شده است.
 
شما می توانید در سه مرحله ی ساده و آسان، برنامه ی نظافت منزل یا آپارتمان خود را برنامه ریزی کنید:
 
1- محل نظافت خود را وارد کنید.
2- زمان نظافت را مشخص کنید.
3- آنلاین پرداخت کنید. (امکان پرداخت در محل پس از اتمام نظافت نیز امکانپذیر می باشد.)
 
به محض ثبت درخواست، ما با شما تماس می گیریم.

نظافتچی خود را در کمتر از 60 ثانیه رزرو کنید