الو نظافت چگونه کار می کند؟

الو نظافت چگونه کار می کند؟

در مرحله اول: درخواست شما از طریق سایت یا تماس تلفنی ثبت می شود و ما با شما جهت هماهنگی بیشتر، تماس میگیریم. 

 

در مرحله دوم: بر اساس هماهنگی تلفنی با شما، نیروی مورد نظر برای نظافت در زمان و آدرس مورد نظر، هماهنگ خواهد شد. و درصورتیکه سفارش خرید مواد شوینده یا لوازم مورد نیاز داشته باشید، سفارش شما به دست نیروی خدماتی رسانده می شود.

 

در مرحله سوم: نیروی خدماتی در زمان مقرر به آدرس شما مراجعه می کند. در هر مرحله ما در کنار شما هستیم و شما می توانید برای تغییر سفارش یا برای هر منظور دیگری در صورتی که نیاز داشتید با ما تماس بگیرید.

 

در مرحله چهارم: پس از پایان کار، از الو نظافت با شما تماس می گیریم و در مورد خدمات ارائه شده، از شما نظرسنجی خواهد شد که با استفاده از این نظرسنجی، نیروی خدماتی، رتبه بندی خواهد شد. همچنین از پیشنهاد یا انتقاد شما در جهت بهبود مستمر خدمات استقبال می کنیم.

نظافتچی خود را در کمتر از 60 ثانیه رزرو کنید