پرداخت
زمان
آدرس
اطلاعات
سفارشی سازی
لطفا برای نظافت منزل و یا آپارتمان به بخش مخصوص به خودش مراجعه نمایید .
راهنمایی محاسبه ساعت کار
اضافه کردن وظایف اضافی
(طولانی شدن زمان تمیز کردن)
شستن نمای بیرونی پنجره
پذیرایی از مهمان
اتوکشی لباس ها
شستن ظروف
اضافه کردن محصول
شما میتوانید محصول نظافت منزل خود را انتخاب کنید